ดอกเจาะกระเบื้อง 60mm.

ดอกเจาะกระเบื้อง 60mm.
รหัสสินค้า: 21-CORE-ME60

ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้อง
ขนาด: 6mm.-75mm.
การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิค
ประเทศผู้ผลิต: ไต้หวัน

รายละเอียดสินค้า: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน ใช้กับเครื่องเจียรลูกหมู

฿1,064
จำนวน: มีสินค้า

  • S__25174027.jpg
    ชื่อสินค้า: ดอกเจาะไม้ฟันทังสเตน18mm. รหัสสินค้า: 21-W18 การใช้งาน:ใช้สำหรับเจาะไม้ ประเทศผู้ผลิต:ไต้หวัน ราคา:214 บาท/ชิ้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : LINE:@vrwk
    ฿214
    มีสินค้า


  • S__25206814.jpg
    ดอกเจาะกระจกรหัสสินค้า: 21-CORE-E15 ชื่อสินค้: ดอกเจาะกระจก 15mm.ขนาด: 4mm.-60mm.การใช้งาน: ใช้สำหรับเจาะกระจก เจาะพลาสติกรูปทรง: ทรงกระบอก วัตถุดิบ: diamond SDCประเทศผู้ผลิต: ไต้ห...
    ฿118
    มีสินค้า


  • S__25165846.jpg
    ดอกเจาะกระจกรหัสสินค้า: 21-CORE-E22 ชื่อสินค้: ดอกเจาะกระจก 22mm.ขนาด: 15mm.-60mm.การใช้งาน: ใช้สำหรับเจาะกระจก เจาะพลาสติกรูปทรง: ทรงกระบอก วัตถุดิบ: diamond SDCประเทศผู้ผลิต: ไต้...
    ฿177
    มีสินค้า


  • S__25206813.jpg
    ดอกเจาะกระจกรหัสสินค้า: 21-CORE-E25 ชื่อสินค้: ดอกเจาะกระจก 25mm.ขนาด: 15mm.-60mm.การใช้งาน: ใช้สำหรับเจาะกระจก เจาะพลาสติกรูปทรง: ทรงกระบอก วัตถุดิบ: diamond SDCประเทศผู้ผลิต: ไต้...
    ฿198
    มีสินค้า


  • S__25206835.jpg
    ดอกเจาะกระจกรหัสสินค้า: 21-CORE-E28 ชื่อสินค้:ดอกเจาะกระจก 28mm.ขนาดที่มี: 15mm.-60mm.การใช้งาน: ใช้สำหรับเจาะกระจก เจาะพลาสติกรูปทรง: ทรงกระบอก วัตถุดิบ: diamond SDCประเทศผู้ผลิต:...
    ฿214
    มีสินค้า


  • S__25206824.jpg
    ดอกเจาะกระจกรหัสสินค้า: 21-CORE-E40 ชื่อสินค้:ดอกเจาะกระจก 40mm.ขนาดที่มี: 15mm.-60mm.การใช้งาน: ใช้สำหรับเจาะกระจก เจาะพลาสติกรูปทรง: ทรงกระบอก วัตถุดิบ: diamond SDCประเทศผู้ผลิต:...
    ฿305
    มีสินค้า


  • S__25165876.jpg
    ดอกเจาะกระจกรหัสสินค้า: 21-CORE-E45 ชื่อสินค้:ดอกเจาะกระจก 45mm.ขนาดที่มี: 15mm.-60mm.การใช้งาน: ใช้สำหรับเจาะกระจก เจาะพลาสติกรูปทรง: ทรงกระบอก วัตถุดิบ: diamond SDCประเทศผู้ผลิต:...
    ฿342
    มีสินค้า


  • S__25165856.jpg
    ดอกเจาะกระจกรหัสสินค้า: 21-CORE-E60 ชื่อสินค้:ดอกเจาะกระจก 60mm.ขนาดที่มี: 15mm.-60mm.การใช้งาน: ใช้สำหรับเจาะกระจก เจาะพลาสติกรูปทรง: ทรงกระบอก วัตถุดิบ: diamond SDCประเทศผู้ผลิต:...
    ฿449
    มีสินค้า


  • S__25116716.jpg
    ชื่อสินค้า ดอกเจาะกระจกมีตัวนำ 28mm.ขนาด 25mm. - 85mm.การใช้งาน ใช้สำหรับเจาะกระจก เจาะพลาสติกรูปทรง ทรงกระบอกความละเอียด #100วัตถุดิบ diamond SDCประเทศผู้ผลิต ไต้หวัน ดอกเจาะกระจก...
    ฿462
    มีสินค้า


  • S__25157646.jpg
    ชื่อสินค้า ดอกเจาะกระจกมีตัวนำ 50mm.ขนาด 25mm. - 85mm.การใช้งาน ใช้สำหรับเจาะกระจก เจาะพลาสติกรูปทรง ทรงกระบอกความละเอียด #100วัตถุดิบ diamond SDCประเทศผู้ผลิต ไต้หวัน ดอกเจาะกระจก...
    ฿828
    มีสินค้า


  • S__25157658.jpg
    ชื่อสินค้า ดอกเจาะกระจกมีตัวนำ 85mm.ขนาด 25mm. - 85mm.การใช้งาน ใช้สำหรับเจาะกระจก เจาะพลาสติกรูปทรง ทรงกระบอกความละเอียด #100วัตถุดิบ diamond SDCประเทศผู้ผลิต ไต้หวัน ดอกเจาะกระจก...
    ฿1,363
    มีสินค้า


  • S__25116702.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 6mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME6 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวัน ...
    ฿203
    มีสินค้า


  • S__25116707.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 8mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME8 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวัน ...
    ฿235
    มีสินค้า


  • S__25157735.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 10mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME10 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿262
    มีสินค้า


  • S__25116683.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 12mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME12 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿294
    มีสินค้า


  • S__25116690.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 14mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME14 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿321
    มีสินค้า


  • S__25116729.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 16mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME16 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿358
    มีสินค้า


  • S__25116739.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 18mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME18 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿407
    มีสินค้า


  • S__25116750.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 20mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME20 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿428
    มีสินค้า


  • S__25116759.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 22mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME22 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿455
    มีสินค้า


  • S__25157765.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 25mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME25 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿514
    มีสินค้า


  • S__25157756.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 30mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME30 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿583
    มีสินค้า


  • S__25157726.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 32mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME32 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿621
    มีสินค้า


  • S__25157746.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 35mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME35 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿663
    มีสินค้า


  • S__25157716.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 40mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME40 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿744
    มีสินค้า


  • S__25157687.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 45mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME45 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿835
    มีสินค้า


  • S__25157696.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 50mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME50 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿910
    มีสินค้า


  • S__25157672.jpg
    ดอกเจาะกระเบื้อง 55mm.รหัสสินค้า: 21-CORE-ME55 ชื่อสินค้า: ดอกเจาะกระเบื้อง กระบอกเพชรเจาะกระเบื่้องขนาด: 6mm.-75mm.การใช้งาน: ใช้เจาะกระเบื้อง เจาะปูน เซรามิคประเทศผู้ผลิต: ไต้หวั...
    ฿984
    มีสินค้า

Visitors: 96,005