Phoenix หินถ้วยทรงกระบอกสีชมพู

Phoenix หินถ้วยทรงกระบอกสีชมพู 3'

ชื่อสินค้า : PA60L5V6A 75x38x12.7x12Ex20W
ยี่ห้อ Phoniex
ชื่อสินค้า :หินถ้วย ทรง 6A ยี่ห้อ Phoenix
หินถ้วย Cup Wheel
สารเจียร : PA,RA : Pink White Alumina Oxide
รูปทรง : 6A ทรงกระบอกตรง

ความละเอียด: 60L

การอ่านรายละเอียดหินถ้วย : หินถ้วยทรงกระบอกสีชมพู PA60L5V6A 75x38x12.7x12Ex20W
75x38x12.7x12Ex20W อ่านว่า โตนอก 75 mm. x ความสูงของถ้วย 38 mm.x รูใน 12mm.x ความหนาของปากถ้วยW 20mm. x ความหนาของก้นถ้วยE 12mm.

การใช้งาน :
หินชมพู หินเจียรชมพู ใช้งานเหมือนสีขาว WA และใช้กับ เหล็กเหนียว เหล็กเครื่องมือ งานที่ต้องการผิวละเอียด

 

฿480
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 104,157