หัวเจียรคาร์ไบด์

   
   

หัวเจียรคาร์ไบด์ ดอกเจียรคาร์ไบด์ Carbide Burrs ใช้เจียรงานโลหะ ฝาเสื้อสูบมอร์เตอร์ไซด์ อะไหล่รถยนต์ งานอโลหะ ทองแดง ทองเหลือง ไม้เนื้อแข็ง 

ขนาดแกน
3มม.  6มม. 

รูปทรง 
มีรูปทรงหลาย เพื่อให้เหมาะกับลักษณะของงาน

ขนาดของหัวเจียรคาร์ไบด์

หัวโต 3 มิล.  แกน 3 มิล. 

หัวโต 4 มิล.  แกน 3 มิล. 

หัวโต 6 มิล.  แกน 3 มิล. 

 

หัวโต 6 มิล.  แกน 6 มิล. 

หัวโต 10 มิล.  แกน 6 มิล. 

หัวโต 12 มิล.  แกน 6 มิล. 

 

ลายฟัน-คมกัด Carbide Cut

ฟันทางเดียว Single Cut

ฟันไขว้ Double Cut

ฟันหยาบ Aluminium Cut

 
Visitors: 89,727