หินเจียร 7นิ้ว

หินเจียร Phoenix ขนาดโตนอก Outside Diameter 7" 

ขนาดโต :7" (180 mm.)  ความหนา: 1/13 "- 1 1/4" (25 -32 mm.) 

รูใน : 1 ½ (31.75mm.) มีบู๊ธปรับรูใน 12.7-16-20-25.4

ขนาด : โตนอกxความหนาxรูใน  Size : Outside Diameter* Thickness*Inside Diameter

หินเจียรขนาดโต 7" 180 mm ที่มีในสต็อก  

สี ความละเอียด ขนาด :โตนอกxหนาxรูใน (นิ้ว / มิล.) ขนาดบรรจุ
pcs./box
หินเจียรสีฟ้า DA46J8V1A 7"x3/8"x 1 1/4" 180x10x31.75 20
หินเจียรสีเขียว GC100JK 7"x3/8"x 1 1/4" 180X10X31.75 20
หินเจียรสีชมพู PA120J6V1A 7"x3/8"x 1 1/4" 180x10x31.75 20
หินเจียรสีขาว WA60K5V 1A 7"x3/8"x 1 1/4" 180x10x31.75 20
หินเจียรสีส้ม 38A60I5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีส้ม 38A60I6V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีดำ C60J6V 1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีฟ้า DA100I8V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีฟ้า DA100J8 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีฟ้า DA80I8 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีฟ้า DA120I8V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีฟ้า DA46J5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีฟ้า DA46J8V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีฟ้า DA60J8V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีฟ้า DA80I8V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีฟ้า DA80J8 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีฟ้า DRA46K5V 1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีชมพูเข้ม DRA60J8 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีชมพูเข้ม DRA80J8 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีชมพูเข้ม DRA80JK5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีชมพูเข้ม DRA100J5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีชมพูเข้ม DRA100J6 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีเขียว GC60J6V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีเขียว GC60K5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีเขียว GC80K5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีเขียว GC80K5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีเขียว GC100K5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีชมพู PA100I8V 1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีชมพู PA100I8V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีชมพู PA46J5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีชมพู PA60I6V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีชมพู PA80I5V 1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีเทาอ่อน 32A46KVBE 1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีเทาอ่อน SA46K5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีเทาอ่อน SA80IJ8V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีเทาอ่อน SA80J8V 1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีเทาอ่อน SA80JK6V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีขาว WA100I6V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีขาว WA100I8V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีขาว WA100J5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีขาว WA120I7V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีขาว WA120I8V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีขาว WA120J5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีขาว WA120J6V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีขาว WA150I6V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีขาว WA46k5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีขาว WA46k5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีขาว WA46J5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีขาว WA46J8V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีขาว WA46K5V 1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีขาว WA60J5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีขาว WA60K5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีขาว WA80I5V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีขาว WA80I6V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีขาว WA100I 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีขาว WA80I8 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีขาว WA80IJ6V1A 7"x1/2"x 1 1/4" 180x13x31.75 20
หินเจียรสีขาว WA80J5 7"x1/2"x 1 1/4" 180X13X31.75 20
หินเจียรสีเขียว GC100K5V1A 7"x5/8"x 1 1/4" 180x16x31.75 15
หินเจียรสีฟ้า DA100J8V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x19x31.75 12 -14
หินเจียรสีส้ม 38A46J6V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x20x31.75 12 -14
หินเจียรสีส้ม 38A60I5V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x20x31.75 12 -14
หินเจียรสีส้ม 38A60I6V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x20x31.75 12 -14
หินเจียรสีฟ้า DA100I8V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x20x31.75 12 -14
หินเจียรสีฟ้า DA100J8V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีฟ้า DA120I8V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x20x31.75 12 -14
หินเจียรสีฟ้า DA46J6 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีฟ้า DA46J6V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x20x31.75 12 -14
หินเจียรสีฟ้า DA46J6V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีฟ้า DA46J8V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x20x31.75 12 -14
หินเจียรสีฟ้า DA60J8 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีฟ้า DA60J8V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x20x31.75 12 -14
หินเจียรสีฟ้า DA80I8 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีชมพูเข้ม DRA46K6 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีชมพูเข้ม DRA60J6 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีชมพูเข้ม DRA60K6 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีชมพูเข้ม DRA80J8V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีชมพูเข้ม DRA100J8 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีเขียว GC60I6V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x20x31.75 12 -14
หินเจียรสีเขียว GC100K5V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีเขียว GC100KL5V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีขาว WA100J6V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีขาว WA100J6V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x20x31.75 12 -14
หินเจียรสีขาว WA120J8V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x20x31.75 12 -14
หินเจียรสีขาว WA120J8V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x20x31.75 12 -14
หินเจียรสีขาว WA46J6V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีขาว WA46J8V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีขาว WA46K5V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x20x31.75 12 -14
หินเจียรสีขาว WA60K5V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีขาว WA80I6V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180x20x31.75 12 -14
หินเจียรสีขาว WA80J5V1A 7"x3/4"x 1 1/4" 180X20X31.75 12 -14
หินเจียรสีฟ้า DA46J6 7"x1"x 1 1/4" 180X25X31.75 10
หินเจียรสีฟ้า DA60J8V1A 7"x1"x 1 1/4" 180x25x31.75 10
หินเจียรสีฟ้า DA60I8V1A 7"x1"x 1 1/4" 180X25X31.75 10
หินเจียรสีฟ้า DA80I6 7"x1"x 1 1/4" 180X25X31.75 10
หินเจียรสีขาว WA46K5V1A 7"x1"x 1 1/4" 180X25X31.75 10
หินเจียรสีขาว WA46K5V1A 7"x1"x 1 1/4" 180x25x31.75 10
หินเจียรสีขาว WA60K5V1A 7"x1"x 1 1/4" 180x25x31.75 10
หินเจียรสีขาว WA80J6V1A 7"x1"x 1 1/4" 180x25x31.75 10
หินเจียรสีฟ้า DA150K5V1A 7"x1/13"x 1 1/4" 180x2x31.75 30
หินเจียรสีเทาอ่อน 32A150K5V1A 7"x1/13"x 1 1/4" 180x2x31.75 30
หินเจียรสีชมพูเข้ม DRA100J8V7A 7"x1 1/4"x 1 1/4" 180X32X31.75 5
หินเจียรสีขาว WA80K5V1A 7"x1/8"x 1 1/4" 180X3.2X31.75 30
หินเจียรสีขาว WA60K5V1A 7"x1/8"x 1 1/4" 180X3.2X31.75 30
หินเจียรสีส้ม 38A60J5V1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180x6.4x31.75 24-25
หินเจียรสีฟ้า DA46J8 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีฟ้า DA60J8 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีฟ้า DA80I8 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีฟ้า DA100I8 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีฟ้า DA100K6V1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีฟ้า DA120I8V1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีชมพูเข้ม DRA100J8 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีชมพูเข้ม DRA60J6 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีชมพูเข้ม DRA80J6 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีเทาอ่อน SA46K 7"x1/4"x 1 1/4" 180x6.4x31.75 24-25
หินเจียรสีขาว WA100K5V1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีขาว WA120K5V1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180x6.4x31.75 24-25
หินเจียรสีขาว WA120K6V1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีขาว WA120K6V1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีขาว WA150K5V1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีขาว WA220K5V1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีขาว WA46K5V1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180x6.4x31.75 24-25
หินเจียรสีขาว WA46L5 7"x1/4"x 1 1/4" 180x6.4x31.75 24-25
หินเจียรสีขาว WA60K5V1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180x6.4x31.75 24-25
หินเจียรสีขาว WA60L5 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีขาว WA80J5V1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีขาว WA80K5V1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180x6.4x31.75 24-25
หินเจียรสีขาว WA80L5 7"x1/4"x 1 1/4" 180X6.4X31.75 24-25
หินเจียรสีชมพู PA120K5V1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180x6x31.75 24-25
หินเจียรสีเทาอ่อน 32A46KVBE 1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180x6x31.75 24-25
หินเจียรสีเทาอ่อน 32A100IJ8V 1A 7"x1/4"x 1 1/4" 180x6x31.75 24-25
สินค้าของทาง wkm มีการขายออกไปมากในแต่ละวัน กรุณาเช็ค รายการสินค้าที่ต้องการกับผู้ขาย ก่อนโอนชำระค่าสินค้า
 

 เช็คสต็อกสินค้าที่ คุณนุ 086 366 3997

ต้องการใบเสนอราคาส่งรายละเอียดมาที่เมลล์ sale.wkm@gmail.com

หินเจียรสีส้ม สารเจียร : Brown Alumina Oxide 

การใช้งาน : ใข้เจียรเหล็กทั่วไป เหล็กแข็ง เจียรได้เร็ว เม็ดหินเจียรคม

แนะนำการใช้งาน : ใช้เจียรเก็บงานได้ปานกลาง  #60 ,#80 หากต้องการเก็บละเอียดให้ใช้สีเขียว #100

 

หินเจียรสีเทาดำ สารเจียร :  Alumina Oxide  

การใช้งาน : ใข้เจียรเหล็กทั่วไป  SCM เหล็กหล่อ เจียรเร็ว ต้องการเอาผิวงานออกทีละมากๆ 

แนะนำการใช้งาน : เหมาะสำหรับใช้เจียรหยาบ #36 ,#46 ใช้เจียรเก็บงานปานกลาง  #60 ,#80   

 

หินเจียรสีฟ้า สารเจียร :  DA semi-white alumina oxide  Plus 4 

การใช้งาน : ใข้เจียรเหล็กได้ครอบคลุมทุกชนิดเหล็ก เจียรเหล็กแข็งได้ดี ใช้แทนสีขาวได้ในทุกกรณี อายุการใช้งานนานกว่า สีขาว  

แนะนำการใช้งาน : สำหรับงานเจียรเหล็กแข็งควรใช้เบอร์หยาบ #46 ต้องการผิวปานกลาง ใช้เบอร์ #60 หากต้องการเก็บละเอียดให้ใช้สีเขียว #100

 

หินเจียรสีชมพูเข้ม(สีแเดงเลือดหมู) สารเจียร :  pink alumina oxide 

การใช้งาน : ใข้เจียรเหล็กได้เหมือนสีขาว เพิ่มคุณสมบัติในการเจียรเหล็กแข็งและเหนียว 

แนะนำการใช้งาน : สำหรับเจียรงานแข็งและเหนียวควรใช้ # 46,#60 ป้อนค่าfeedไม่เกิน 20 , งานเจียรเหล็กไม่แข็งมาก และต้องการเน้นผิว ควรใช้เบอร์ละเอียด #80,#100 หากต้องการเก็บละเอียดสำหรับงานแข็งให้ใช้สีเขียว #100

 

หินเจียรสีเทาอ่อน(สีเทาควันบุหรี่) สารเจียร :  Single Crystal alumina oxide 

การใช้งาน : สารเจียร Single Crystal alumina oxide ใข้เจียรเหล็กสแตนเลส เพิ่มคุณสมบัติในการเจียรเหล็กแข็ง ถึงแข็งมาก กรีดหินน้อย หากนำไปเจียรเหล็กแข็งเทียบกับหินเจียรสีฟ้า DA สามารถเจียรงานได้นานกว่า กรีดหน้าหินน้อยกว่า 

แนะนำการใช้งาน : สำหรับเจียรงานแข็งควรใช้ #60 ,80  ป้อนค่าfeedไม่เกิน 20 แนะนำใช้หินที่มีความโปร่ง ในระดับปานกลาง และใช้หินนิ่ม งานเจียรเหล็กที่ต้องการเน้นผิว ควรใช้เบอร์ละเอียด #100 และหากปรับค่าความเร็วของหินเจียรได้ ควรใช้ค่าความเร็วของหินต่ำ เพื่อให้ได้ผิวงานเงาสวย 

 

หินเจียรสีเขียว สารเจียร : Green cilicon carbide 

การใช้งาน : ใข้เจียรคาร์ไบด์ เจียรเซรามิกส์ ใช้ขัดเงางานแข็ง 

แนะนำการใช้งาน : หินเจียรสีเขียวสารเจียรGreen cilicon carbide เหมาะกับการใช้กับงานที่ต้องการผิวสวย แนะนำใช้ ตั้งแต่เบอร์ #60 ขึ้นไป สำหรับงานขัดเงาผิวให้ใช้เบอร์ละเอียด #100 ,#120 

 

หินเจียรสีขาว สารเจียร : White Alumina Oxide 

การใช้งาน : ใข้เจียรเหล็กทั่วไป เหล็ก high speed  เหล็กskd 

แนะนำการใช้งาน : ใช้เจียรงานหยาบใช้เบอร์#46 เก็บงานได้ปานกลาง  #60 ,#80 หากต้องการเก็บละเอียดให้ใช้ #100,#120