หินเจียรสีขาว 14นิ้ว 355x50x127 WA

ใช้เจียรเหล็กเกรด เหล็กไฮสปีด high speed hss. เหล็กskd เหล็กskd เหล็กเครื่องมือ ชิ้นส่วนรถยนต์

หินเจียรสีขาว 14 นิ้ว หนา 2 นิ้ว 

- ความเร็วรอบสูงสุด(Max Speed) : 40 m/s RPM
- เส้นผ่าศูนย์กลาง(Diameter): 14 นิ้ว 355 mm.
- ความหนา(Thickness) : 2 นิ้ว 50mm.
- รูในเจาะ (Bore) : 5 นิ้ว 127 mm
- ชนิดคมตัด Abrasive : White Alumina Oxide
- ความละเอียด(Grit ) : 46 60 80 100

- ราคา : ก้อนละ 2,906 - 3,245 บาท
- บรรจุ : ลังละ 2 ก้อน
- น้ำหนัก: ก้อนละ 11 kg. (1100 g.)

฿2,906
จำนวน: มีสินค้า

เกรดของหิน
Soft (นิ่ม) หมายถึง ตัวประสาน (Bond) มีส่วนผสมอยู่น้อย ทำให้หินนิ่ม ถ้ากาวน้อยและเม็ดหินอยู่ห่างกัน เวลาใช้งานเม็ดหินจะหลุดออกจากกันได้ง่าย
Hard (แข็ง) หมายถึง ตัวประสาน (Bond) มีส่วนผสมอยู่มากส่งผลทำให้หินแข็ง

 

โครงสร้างหินขัด 
หินขัดจะประกอบขึ้นจากเม็ดหิน ตัวประสาน และโพรงอากาศ

เม็ดหิน เป็นเครื่องมือที่ใช้สกัดผิวชิ้นงาน

โพรงอากาศ คือ ช่องว่างระหว่างผงขัดที่ยึดติดบนหินเจียร ถ้ามีช่องว่างผงขัดมีน้อย เรียกกว่า Dense structure ถ้าช่องว่างผงขัดห่างกัน เรียกว่า Open Structure 
Dense structure เหมาะกับ งานเจียร ที่ต้องการผิวที่มีความละเอียดมาก 
Open structure เหมาะกับ งานเจียร ที่ต้องการให้เศษหลุดออกง่าย

ตัวประสานที่ใช้ยึดติด Bond เป็นวัสดุที่ใช้ยึดเม็ดทรายเข้าด้วยกัน
V Bond แข็งที่สุด อายุใช้งานยาว ทำงานเร็ว คงรูป 
R Bond อายุการใช้งานกลาง การทำงานเร็ว เปลี่ยนรูป ปรับแต่งหน้าง่าย

 

 


 แนะนำ Tricks เพิ่มเติม สำหรับงานเจียรไน

1 .วัสดุ/ชิ้นงานที่จะนำมาเจียร และค่าความแข็งของงาน

การเลือกเบอร์หินเจียร : เลือกสารเจียรประเภท alumina oxide สำหรับเหล็ก และเหล็กอัลลอย

การเลือกเบอร์(ความละเอียดของหินเจียร) : เลือกใช้เบอร์ละเอียดสำหรับงานทีเปราะ ใช้เบอร์หยาบเพิ่อโหลดงานเร็ว สำหรับวัสดุงานอ่อน

เกรดของหินเจียร : เกรดแข็งสำหรับวัสดุเนื้อนิ่ม เลือกใช้เกรดอ่อน สำหรับวัสดุแข็ง

2. การเจียรน้ำ หรือเจียรแห้ง

ควรเจียรแบบใช้น้ำหล่อ หากจำเป็นต้องเจียรแบบแห้ง(ไม่มีน้ำหล่อ)แนะนำใช้หินเกรดนิ่มเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงผิวงานไหม้

3.รอบของหินเจียร

ประเภทของBond : กำหนดรอบมาตรฐาน สำหรับหิน Vitrfied bond  สารประเภท วิททริฟรายด์ บอนด์ กำหนดให้ไม่เกิน 2,000 mpm , รอยสูงสุดกำหนดอยู่ที่ 3,600 mpm

ข้อสังเกตุ : รอบของหินเจียร จะระบุไว้บนฉลาก ที่มากับตัวหินเจียร ห้ามใช้รอบเกินกำหนด 

4. ปริมาณของเนื้อวัสดุงานที่ต้องการเจียรออก และผิวของงานที่ต้องการ 

การเลือกเบอร์หินเจียร : ใช้เบอร์หยาบ หากต้องการเจียรผิววัสดุออก มาก แนะนำใช้เบอร์ละเอียด สำหรับให้ได้ผิวเงา 

ประเภทของBond : Vitrfied bond สารประเภท วิททริฟรายด์ บอนด์ สำหรับงานเจียรพรีซิชั่น หากต้องการใช้รอบสูงพิเศษแนะนำใช้ชนิด เรซินบอนด์

5.พื้นผิววัสดุ ที่สัมผัส กับหน้าหินเจียร

การเลือกเบอร์หินเจียร : เลือกใช้เบอร์หยาบ สำหรับพื้นที่สัมผัสขนาดกว้าง ใช้เบอร์ละเอียดสำหรับพื้นที่สัมผัสที่มีพื้อที่น้อย

เกรดของหินเจียร :พื้นที่สัมผัสน้อย ให้ใช้หินแข็ง

 

Visitors: 104,445