หินขัด Boride

หินขัดคุณภาพดีจาก USA. (BORIDE)

Standard E.D.M. (AS-9) 

สีน้ำตาล เป็นหินใช้ขัดแม่พิมพ์ที่ผ่านการ

สปาร์ด้วยเครื่อง E.D.M. 

Standard E.D.M. (AO)
สีครีมงาช้าง เป็นหินที่มีน้ำมันอยู่ในตัว

เวลาใช้งานไม่ต้องใช้น้ำมัน 
สำหรับขัดแม่พิมพ์ที่ผ่านการ สปาร์ด้วยเครื่อง E.D.M. ได้ดี

 


More Information Contact : 089-886-9940
Line ID : vrwk

 

Visitors: 96,306